1. Sokak Hayvanları Refahı Kongre Programı


Bilimsel Programı;  10.05.2016

08:30-09:00 Kayıt
09:00-09:30 Açılış Konuşmaları

Battal İLGEZDİ

Murat ARSLAN

09:30-11:00 I. Oturum / Sözlü Bildiriler / Tespitler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER

 • Sokak Hayvanlarının Sorunlarına Farklı Bakış Açıları
  Murat ARSLAN , Elif Ergül EKİZ , İrina CHUMACHENKO , Necati BOZKURT
 • Avrupa Birliğindeki Hayvan Koruma Stratejileri, Ülkemizde Sokak Hayvanlarının Durumu ve Popülasyon Kontrolü
  Tamer DODURKA
 • Sokak Hayvanlarının Siyasi Partilerin Programlarındaki Yeri
  Doç.Dr. Selçuk ÖZDAĞ
  Zeynep ALTIOK
  Hüseyin GÜNGÖR
11:00-11:15 Kahve Molası
11:15-12:15 II. Oturum / Sözlü Bildiriler/ Hukuk, Mevzuat
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tamer DODURKA

 • ·Hayvanlara Eziyet Daha Ne Kadar Kabahatler Kanunu Kapsamında Kalacak ?
  Ahmet Kemal ŞENPOLAT
 • Hayvan Haklarına Hukuki Yaklaşım ve Uygulamalar.
  Hülya Yalçın
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulanmasına Yönelik Değerlendirme.
  Özcan YAMAN
 • Sokak Hayvanlarının Hakları ve Sorunlarının Çözümü.
  Nesrin ÇITIRIK
 • 5199 Sayılı Kanunda Beklenen Değişiklikler .
  Ebru TONG
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 III.Oturum/Toplum Sağlığı-Kent Yaşamı
Oturum Başkanı: Dr. Hüseyin DEMİRDİZEN

 

 • Sokak Hayvanlarının Toplum Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi.
  Esin TUNCAY
 • Kuduz Ve Kuduz Riskli Temas; Mevcut Durum Ve Sağlık Bakanlığınca Yürütülen Çalışmalar.
  Mesut SECER
 • Petshoplarda Satılan Hayvanların Sokak Hayvanları Populasyonuna Etkisi, Sokak Hayvanları ve Toplum Sağlığı.
  Orhan AYLAN
 • Karıncaların Yaşama Mekânı.
  Arsal ARISAL
14:15-14:30 Kahve Molası
14:30-15:30 IV.Oturum / Teknik Bakış
Oturum Başkanı; Gökhan ÖZDEMİR

 

 • Barınak Ve Geçici Bakım Evi Standartları – Barınak ve Geçici Bakımevlerinde Sosyal Yaşam.
  Ebru YALÇIN
 • Yerel Yönetimlerdeki Uygulamalar.
  Muhammed Nuri COŞKUN
 • Çevresel Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Yaratmak.
  Sinan OKÇUOĞLU
 • Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünde Hayvan Refahı İçin Erkek Kedi Ve Köpeklerde Cerrahi Olmayan Kısırlaştırma Tekniklerinin Kullanılması.
  Alper BARAN
 • Köpeklerde Üreme Kontrolü.
  Gizem TEZ
15:30-16:30 V.Oturum / Toplumsal Bakış
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN

 

 • Sokak Hayvanlarının Sorunlarının Çözümüne İslami Bakış Açısı.
  Ayhan IŞIK
 • Belediyede Veteriner Hekim Olmak.
  Mustafa YALÇIN
 • Kent Konseyi Platformunu Soruna Bakış Açısı.
  Turan DOLU
 • İstanbul Muhtarlar Federasyon Değerlendirmesi.
  Kadir DELİBALTA
 • İnsancıl Hayvan Populasyonu Yönetimi ve Veteriner Hizmetleri Standardizasyonu Çalıştayı Çıktıları.
  Murat ARAS
Poster Sunumları
 • Sokak Hayvanları Çalışmalarında Konya Modeli.
  Mehmet MADEN
  Nevzat DEMİRCİ
 • Çankırı’da Yerel Yönetimleri Sokak Hayvanlarına Yaklaşımı.
  Zekeriya ÖCAL
 • Denizli’de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Çalışmaları.
  Sündüz NAZA
 • Bayrampaşa Belediyesinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Çalışmaları.
  Tayfun NASUHBEYOĞLU
 • Kayseri’de Sokak Hayvanı Refahı.
  Zafer DOĞAN
 • Ülkemizde Sokak Köpeği Sorununu Körükleyen Mevcut Köpek Sahipliği Akış Şeması.
  Göktan EKER
 • Sokak Köpeklerini Kontrol Altına Almak İçin Site Sahipli Sokak Köpekleri Bakım Evleri Projesi.
  Mehmet Selami KIBRIS
 • Türkiye’de Sahipsiz Şehir Hayvanlarına Yönelik Yönetim ve Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
  Oytun Okan ŞENEL, İrem ERGİN

 • Sokak Hayvanları Refahı ve Yerel Yönetimler
  Muhsin ÖZTÜRK
2. Gün 11 Mayıs 2016
II. Barınak/Geçici Bakımevi Hekimliği Çalıştayı
10:00-10:15 Köpek Irkları Ve Kinoloji Federasyonu, Amaçlar, Kayıt ve Irk Tespiti Sunumu
Fatih ÇOKCAN
10:15 – 12:30 Kongrenin Mesleki Açıdan Değerlendirilmesi


 

Kongre Programı; 10.05.2016

08:30-09:00 Kayıt
09:00-09:30 Açılış Konuşmaları

Battal İLGEZDİ / Ataşehir Belediye Başkanı

Prof.Dr. Murat ARSLAN / İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı

09:30-11:00 I. Oturum / Sözlü Bildiriler / Tespitler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER

 • Sokak Hayvanlarının Sorunlarına Farklı Bakış Açıları
  Prof. Dr. Murat ARSLAN , Elif Ergül EKİZ , İrina CHUMACHENKO , Necati BOZKURT
 • Avrupa Birliğindeki Hayvan Koruma Stratejileri, Ülkemizde Sokak Hayvanlarının Durumu ve Popülasyon Kontrolü
  Prof.Dr. Tamer DODURKA / Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
 • Sokak Hayvanlarının Siyasi Partilerin Programlarındaki Yeri
  Doç.Dr. Selçuk ÖZDAĞ / Adalet ve Kalkınma Partisi  Genel Başkan Yardımcısı
  Zeynep ALTIOK / Cumhuriyet Halk Partisi  Genel Başkan Yardımcısı
  Hüseyin GÜNGÖR / Halkların Demokratik Partisi  Genel Başkan Yardımcısı
  …………………………………………../  Milliyetçi Hareket Partisi
11:00-11:15 Kahve Molası
11:15-12:15 II. Oturum / Sözlü Bildiriler/ Hukuk, Mevzuat
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tamer DODURKA

 • ·Hayvanlara Eziyet Daha Ne Kadar Kabahatler Kanunu Kapsamında Kalacak ?
  Av. Ahmet Kemal ŞENPOLAT / HAYTAP  Yönetim Kurulu Başkanı
 • Hayvan Haklarına Hukuki Yaklaşım ve Uygulamalar.
  Av. Hülya Yalçın / İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulanmasına Yönelik Değerlendirme.
  Özcan YAMAN / T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı Daire Başkanı
 • Sokak Hayvanlarının Hakları ve Sorunlarının Çözümü.
  Nesrin ÇITIRIK / HAYKONFED  Yönetim Kurulu Başkanı
 • 5199 Sayılı Kanunda Beklenen Değişiklikler .
  Dr. Ebru TONG / İzmir Veteriner Hekimler Odası
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 III.Oturum/Toplum Sağlığı-Kent Yaşamı
Oturum Başkanı: Dr. Hüseyin DEMİRDİZEN

 

 • Sokak Hayvanlarının Toplum Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi.
  Doç. Dr. Esin TUNCAY / İstanbul Tabip Odası
 • Kuduz Ve Kuduz Riskli Temas; Mevcut Durum Ve Sağlık Bakanlığınca Yürütülen Çalışmalar.
  Mesut SECER / T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 • Petshoplarda Satılan Hayvanların Sokak Hayvanları Populasyonuna Etkisi, Sokak Hayvanları ve Toplum Sağlığı.
  Dr. Orhan AYLAN / T.C.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Karıncaların Yaşama Mekânı.
  Arsal ARISAL / Yüksek Mimar / Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
14:15-14:30 Kahve Molası
14:30-15:30 IV.Oturum / Teknik Bakış
Oturum Başkanı; Gökhan ÖZDEMİR / İzmir Veteriner hekimler Odası Oda Başkanı

 • Barınak Ve Geçici Bakım Evi Standartları – Barınak ve Geçici Bakımevlerinde Sosyal Yaşam.
  Doç.Dr. Ebru YALÇIN / Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Yerel Yönetimlerdeki Uygulamalar.
  Muhammed Nuri COŞKUN / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü
 • Çevresel Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Yaratmak.
  Sinan OKÇUOĞLU / İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünde Hayvan Refahı İçin Erkek Kedi Ve Köpeklerde Cerrahi Olmayan Kısırlaştırma Tekniklerinin Kullanılması.
  Prof.Dr. Alper BARAN / İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Köpeklerde Üreme Kontrolü.
  Gizem TEZ  / Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
15:30-16:30 V.Oturum / Toplumsal Bakış
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN / İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • Sokak Hayvanlarının Sorunlarının Çözümüne İslami Bakış Açısı.
  Ayhan IŞIK / Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğü
 • Belediyede Veteriner Hekim Olmak.
  Mustafa YALÇIN / Çiğli Belediyesi İZMİR
 • Kent Konseyi Platformunu Soruna Bakış Açısı.
  Turan DOLU
 • İstanbul Muhtarlar Federasyonu Değerlendirmesi.
  Kadir DELİBALTA
 • İnsancıl Hayvan Populasyonu Yönetimi ve Veteriner Hizmetleri Standardizasyonu Çalıştayı Çıktıları.
  Murat ARAS / Karabağlar Belediyesi İzmir
Poster Sunumları
 • Sokak Hayvanları Çalışmalarında Konya Modeli.
  Prof.Dr. Mehmet MADEN / Selçuk Üniversitesi
  Nevzat DEMİRCİ / Konya Büyükşehir Belediyesi
 • Çankırı’da Yerel Yönetimleri Sokak Hayvanlarına Yaklaşımı.
  Zekeriya ÖCAL / Çankırı Belediyesi
 • Denizli’de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Çalışmaları.
  Sündüz NAZA / Denizli Büyükşehir Belediyesi
 • Bayrampaşa Belediyesinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Çalışmaları.
  Tayfun NASUHBEYOĞLU / Bayrampaşa Belediyesi
 • Kayseri’de Sokak Hayvanı Refahı.
  Zafer DOĞAN / Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Ülkemizde Sokak Köpeği Sorununu Körükleyen Mevcut Köpek Sahipliği Akış Şeması.
  Göktan EKER / Köpek Eğitim Derneği
 • Sokak Köpeklerini Kontrol Altına Almak İçin Site Sahipli Sokak Köpekleri Bakım Evleri Projesi.
  Mehmet Selami KIBRIS / Yeni Mahalle Belediyesi Ankara
 • Türkiye’de Sahipsiz Şehir Hayvanlarına Yönelik Yönetim ve Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
  Oytun Okan ŞENEL / Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası
  İrem ERGİN / Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • Sokak Hayvanları Refahı ve Yerel Yönetimler
  Yrd. Doç. Dr. Muhsin ÖZTÜRK / İstanbul Esenyurt Üniversitesi

 

2. Gün 11 Mayıs 2016
II. Barınak/Geçici Bakımevi Hekimliği Çalıştayı
10:00-10:15 Köpek Irkları Ve Kinoloji Federasyonu, Amaçlar, Kayıt ve Irk Tespiti Sunumu
Fatih ÇOKCAN / Yönetim Kurulu Üyesi
10:15 – 12:30 Kongrenin Mesleki Açıdan Değerlendirilmesi

 

 

KONGREYE DAVET EDİLEN KURUM VE KURULUŞLAR

 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • T.C. Orman Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • T.C. İstanbul İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü
 • T.C. Sağlık Bakanlığı
 • Veteriner Hekim Odaları
 • Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğü
 • Kent Konseyleri Birliği
 • Kent Konseyleri Platformu
 • Muhtarlar Konfederasyonu
 • İl Belediyeleri
 • Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri
 • Haykonfed- Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu
 • HAYTAP- Hayvan Hakları Federasyonu
 • İstanbul Tabip Odası
 • İstanbul Barosu
 • İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Veteriner Fakülteleri
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi
 • Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi
 • Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi
 • Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi
 • Veteriner Hekimler Derneği
 • İstanbul Şehir Plancıları Odası